EVLİLİK İŞLEMLERİ


EVLENME EHLİYETİ ve ŞARTLARI

On sekiz yaşını doldurmuş, mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir. Ayrıca;

 • On yedi (17) yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izniyle, şayet veli yoksa vasi veya vesayet makamının izniyle evlenebilir.
 • On altı (16) yaşını dolduran kadın ve erkek ise mahkeme kararıyla evlenebilir.
 • Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar ile on beş (15) yaşını dolduran küçükler, mahkemece ergin kılınsa dahi evlenemez. Fakat mahkeme haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra bu konuda başvuran küçük ve kısıtlının evlenmesine izin verebilir.
EVLENME ENGELLERİ

Hısımlık

 • Üstsoy ve altsoy arasında; kardeşler arasında, amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında,
 • Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoy veya altsoy arasında
 • Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoy ve eşi arasında, evlenme yapılamaz

Evli Olmak

Nüfus kaydına ve nüfus cüzdanına göre evli görünen bir kimse yeniden evlenemez. Müracaat esnasında; önceki evliliğin ölüm, boşanma veya evliliğin herhangi bir sebeple mahkeme kararı ile son bulmuş olması halinde, evlenme engeli ortadan kalkar. Ancak buna rağmen, bu durum aile kütüklerine tescil edilmedikçe yeniden evlenme akdi yapılamaz.

Bekleme Süresinin Dolmamış Olması

Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya eşi vefat etmiş bayan, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya eşinin ölüm tarihinden itibaren üç yüz gün (300) geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın üç yüz günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı ve mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde, kadın için bekleme süresinin göz önünde bulundurulması ortadan kalkar.

Gaiplik Durumu

Gaipliğine (kaybolma, haber alınamama vs.) karar verilen kişinin eşi mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez

MÜRACATTA USUL

Yerleşim yeri köy ya da belde olan ve yabancı uyruklu kişilerle evlenecek Türk vatandaşları ise yerleşim yerlerinin bağlı bulunduğu il veya ilçe belediye evlendirme memurluklarına ya da o yerin ilçe nüfus müdürlüğüne birlikte müracaat edebilirler.

Vekâletname ile Müracaat

Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilir. Bunun için özel vekâletname düzenlenmesi ve bu vekâletnamede vekâlet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlikleri ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi şarttır.

Müracaatta İstenen Belgeler

 • Sağlık Raporları (Aile hekimlikleri, kamu ve özel hastanelerden e-rapor veya matbu olarak temin edilebilir.)
 • Nüfus Cüzdan Fotokopileri
 • E-Devlet Üzerinden Alınacak Nüfus Kayıt Örneği Ve İkametgah(Bay/Bayan)
 • 5’er Adet Vesikalık Fotoğraf (Düz, beyaz fon ve son altı aylık çekim olmalıdır.)
 • 1 Adet Evlendirme Dosyası(Kırtasiyeden)
 • Evlenme Ücreti(Belediye Emlak Servisine)

Evlilik Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Evlendirme yönetmeliği gereği, evlilik işlemleri için evlendirme memurluğuna çift olarak başvurmanız gerekmektedir. Şayet çiftlerden birinin kanuni mazereti var ise en az birinin başvuruda bulunması kabul edililebilir.
 • Evlilik randevusu alabilmek için en az 24 saat öncesinden evlendirme dosyanızı tamamlamış olmalısınız. Müracaat aşamasından sonra ise asgari 24 saat sonrasına tarafımızca randevu verilmektedir. Müracaat tarihinde yasa prosedür gereği evlilik akdi yapılmamaktadır.
 • Kızlık soyadını kullanmak isteyen bayanlar ise müracaat anında kayıt masasından temin edecekleri soyadı dilekçesini doldurarak, kızlık soyadının eşinin soyadının önüne gelecek şekilde kullanırlar.
 • Mal ayrılığı talebi olan çiftlerin ise noterden yaptırmış oldukları "Mal Ayrılığı Sözleşmesi" formunu müracaat dosyasına eklenmeleri rica olunur.
 • Evlenme dosyalarında bulunacak belgeler tamamlandıktan sonra resmi evlilik için müracaat kabul edilir. Eksik evrakla müracaata dikkat edilmesi, müracaatınızın geri çevrilmemesi için son derece önemlidir.
 • Nikâh şahitlerinin ise evlenecek kişileri tanıması ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarının yanlarında olması zorunludur.
 • Eğer bahar ve yaz aylarında evlenmeyi planlıyorsanız yoğunluktan dolayı oluşacak gecikmeleri göz önünde bulundurarak daha erken bir zaman diliminde müracaatınızı tamamlayarak randevu almanız önemle rica olunur.
 • Evlilik amaçlı oluşturulan evraklar yasal olarak 6 ay süreyle geçerlidir. Randevu almak isteyen çiftlerimiz bu süreyi göz önünde bulundurarak hareket etmelidirler.

Yabancı Uyruklu Evliliklerde Müracaat

Nüfustan Türk vatandaşı olan eş Formül A belgesi ve Nufus Kayıt Örneği alarak ilgili ülkedeki eşine gönderdikten sonra eşi;

 • Evlenme İzin Belgesi veya Bekarlık Belgesi
 • Doğum Kayıt Belgesi
 • İkametgâh Belgesini ilgili ülkeden temin edecektir. Bu belgeler Apostilli ve çevrisi yapılmışsa herhangi bir çevriye gerek kalmaksızın işlem yapılır. Şayet Türkçe ’ye çeviri yapılmamışsa çeviri yapılıp noterden onaylatılacaktır.
 • ilgili ülkeden temin edecektir. Bu belgeler Apostilli ve çevrisi yapılmışsa herhangi bir çevriye gerek kalmaksızın işlem yapılır. Şayet Türkçe ’ye çeviri yapılmamışsa çeviri yapılıp noterden onaylatılacaktır.

 • Pasaportun ön yüzünün çevrisi yapılıp noterden onay alınacaktır. Bunun yanı sıra yabancı kimliği varsa fotokopisi çekilecektir.
 • Yabancı uyruklu eşin Türkiye’ye giriş tarihini gösteren belgenin aslı ve 1 adet fotokopisi getirilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan eş ise normal müracaatta istenen belgeleri getirmek zorundadır. Şayet evlenenlerden her ikisi de yabancı uyruklu ise uyruğu bulundukları ülkelerden getirecekleri yukarıdaki belgelere ek olarak 5’er adet vesikalık fotoğraf ( son 6 ay içinde çektirmiş olmak ) ve bir (1) adet evlendirme dosyası getirmeleri gerekmektedir.

Başkan Köşesi

Başkanın Kaleminden


Başkana Sor